Aile Hukuku ve Miras Hukuku

Aile hukuku, nişanlılık, evlilik, boşanma ve ailenin korunması ve evliliğe ilişkin genel hükümleri; miras hukuku, miras bırakanın vefat etmeden önce yaptığı işlemler ile vefatından sonra mirasçılar arasında hakkın paylaşılmasını; diğer medeni hukuk ise, velayet, vesayet, kayyım, nüfus, yaş, evlatlık, babalık ve diğer genel hükümleri düzenleyen hukuk dalıdır. Bu hukuk dalındaki hizmetler, vekillik hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Dava Vekilliği Hizmetleri

1. Aile konutu ve uygulamaları
2. Ailenin korunmasına dair 4320 sayılı kanundan doğan davalar
3. Boşanma davaları
4. Evlat edinme izin davası
5. Evlenme izni, kadın için bekleme süresinin kaldırılması
6. Mal ortaklığı, ayrılığı, mal rejimleri
7. Mal rejiminde eşlerin yasal alım hakları
8. Mirasçılık belgesinin alınması
9. Mirasçılık belgesinin iptali davaları
10. Mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar
11. Mirasta defter tutulması
12. Nafaka davaları
13. Nişan bozulmasından doğan davalar
14. Nesebin reddi, nesebin tashihi ve babalık davaları
15. Tazminat davaları
16. Tapu ve nüfus müdürlüklerinde isim düzeltilmesi, değiştirilmesi, yaş düzeltilmesi ve kazai rüşt davları
17. Tenfis davaları
18. Terekede ihtiyadi tedbirler
19. Terkis ve mirasta iade davaları
20. Velayet davaları
21. Vesayet ve kayyım davaları
22. Vasiyetnamenin iptali davaları
23. Veraset ilamı çıkartılması (Mirasçılık Belgesi)

Danışmanlık Hizmetleri

1. Aile hukukuna ilişkin korunma önlemlerinin alınması
2. Aile konutu üzerindeki hakların denetlenmesi
3. Eşler arası hukuki sorunların denetlenmesi ve giderilmesi
4. Eşler arası mal rejiminin denetlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması
5. Mirasçılık haklarının korunması ve denetlenmesi
6. Nafaka takibi
7. Velayetin denetlenmesi
8. Vesayetin denetlenmesi
9. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi