Ticaret Hukuku

 Ticaret Hukuku, ticari işletme hukuku, kıymetli evrak hukuku ve ortaklıklar hukuku şeklinde üç başlık altında incelenen önemli bir hukuk dalıdır. Bütün bir ticari hayatı düzenleyen ve kontrol altında tutmaya çalışan bu hukuk dalı, sağlıklı bir ticaret için can damarı niteliğindedir. Bu hukuk dalında Tekdemir Hukuk, müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Dava Vekilliği Hizmetleri

1. Haksız rekabet davaları
2. İflas ve iflas erteleme davaları
3. Marka-patent başvuru ve davaları
4. Şirketlerin alacak davaları ve icra takipleri
5. Ticaret unvanına tecavüzün önlenmesi davaları
6. Tüketici hukukundan doğan davalar
7. Vergi hukukundan doğan davalar

Danışmanlık Hizmetleri

1. Acente sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
2. Cari hesap ilişkilerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
3. Distribütörlük sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
4. Franchising sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
5. Hissedarlık sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
6. Hisse senetleri ve tahvil ile diğer sermaye piyasası hukuku işlemlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
7. Hukuki durum tespit raporlaması (Due Dilligence)
8. İnşaat sözleşmelerin denetlenmesi, düzenlenmesi
9. İrtibat bürolarının kurulması, denetlenmesi
10. İşletme defteri ve diğer ticari defterlerin denetlenmesi
11. Joint Ventures sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
12. Know-how sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
13. Leasing sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
14. Lisans sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
15. Mal-hizmet alım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
16. Marka koruma
17. Satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
18. Sponsorluk sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
19. Şirket Genel kurul toplantıları ve diğer hukuki zorunlulukların, defter ve kayıtlarının denetlenmesi, düzenlenmesi
20. Şirket birleşmeleri ve devralmalarının denetlenmesi, düzenlenmesi
21. Şirketin kambiyo senetlerinin düzenlenmesi
22. Şirkete verilen kambiyo senetlerinin kontrol edilmesi ve denetlenmesi
23. Ticari faturaların denetlenmesi
24. Ticari sözleşmelerin düzenlenmesi ve denetlenmesi
25. Ticari kredi sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
26. Organize Sanayi ve serbest bölgelerde yatırımların hukuki danışmanlığı
27. Yabancı şirketlerin Türkiye'deki yatırımlarının hukuki danışmanlığı
28. Yerli şirketlerin yabancı ülkelerdeki yatırımlarının hukuki danışmanlığı
29. Yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş sözleşmeleri ve kuruluş işlemlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
30. Yönetim (management) sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
31. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak sınırsız danışmanlık verilmesi